Online Advertising στη Ρωσία: Βασικό όχημα η Yandex

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Onine Advertising - Διαφήμιση - Προβολή στη Yandex
Πινακας Περιεχομενων

Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πολλές επιλογές και πολλοί τρόποι για να διαφημιστεί online μια μικρομεσαία επιχείρηση. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε στρατηγικές digital marketing μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταξύ Ρωσίας και Δυτικού Κόσμου.

Στοιχεία από έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Πρώτη και πιο βασική είναι η μικρή διείσδυση της Google. Στη Ρωσία η μηχανή αναζήτησης που αποσπά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς είναι η Yandex.

Μερίδιο μηχανών αναζήτησης στη ΡωσίαΠηγή: ReturnOnNow

Άλλο ένα παράδειγμα είναι, ότι ενώ στην Αμερική οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται, κατά κύριο λόγο, στα social media, στη Ρωσία, η πληρωμένη διαφήμιση κυριαρχεί στο digital advertising. Αυτό φαίνεται λογικό, αν σκεφτούμε πως οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του internet, υπάρχουν διαφορές στις συμπεριφορές των online χρηστών και η Ρωσία διανύει μια περίοδο οικονομικών αλλαγών.

Digital Marketing στο Δυτικό Κόσμο

Στις χώρες του Δυτικού Κόσμου, το social media marketing αποτελεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την πιο αποδοτική στρατηγική digital marketing.

Μια έρευνα ανάμεσα σε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αμερική, που διεξήγαγε η Street Fight Insights, έδειξε ότι αν και πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παραδοσιακό marketing, στο σύνολό τους χρησιμοποιούν το internet ως κανάλι προβολής.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, οι τρεις πρώτες επιλογές είναι τα Social Media, το SEO και το Email Marketing, με το SEO να θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτικό.

Digital Marketing στη Ρωσία

Έπειτα από τις τελευταίες αλλαγές στο Ρωσικό οικονομικό περιβάλλον, μια παρόμοια έρευνα έδειξε μία κάπως διοαφορετική εικόνα, αναφορικά με τις digital στρατηγικές που προτιμούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ρωσία. Αντίστοιχα, παρατηρούμε και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αναπροσάρμοσαν το διαφημιστικό προϋπολογισμό τους.

Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η πληρωμένη διαφήμιση κυριαρχεί στις προτιμήσεις των ρωσικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 84% όσων συμμετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν το Contextual Advertising (διαφήμιση με βάση τα συμφραζόμενα) ως την καλύτερη μέθοδο, ακολουθούμενη από τα Social Media, σε ποσοστό 46% και το SEO, σε ποσοστό 34%.

Σχετικά με το budget που διέθεσαν σε διάφορα κανάλια προβολής, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι σε ποσοστό 61% αυτό επενδύθηκε στο Contextual Advertising, 12% στο SEO και 17% στα Social Media.

Στην ερώτηση για τους στόχους που θέτουν για την online προβολή τους, το 79% δήλωσε ότι ως στόχο έχει τις πωλήσεις, το 56% τη δημιουργία leads και το 46% την προσέλκυση νέων πελατών. Αντίστοιχοι είναι, σύμφωνα με την έρευνα, και οι δείκτες που καθορίζουν την απόδοση της online στρατηγικής, καθώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι κρίνουν την απόδοση με βάση τις πωλήσεις.

Συμπεράσματα

Σε μια περίοδο οικονομικών αλλαγών, που είχαν αντίκτυπο στο πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατένειμαν το marketing budget για τον περασμένο χρόνο, η πληρωμένη διαφήμιση αποτελεί το πιο αποδοτικό κανάλι online προβολής στη Ρωσία.

Περισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Ρωσία αναγκάσθηκαν να μειώσουν το συνολικό διαφημιστικό τους budget, ενώ το ένα τέταρτο αυτών αύξησαν την επένδυσή τους στην online πληρωμένη διαφήμιση. Εδώ, διαφαίνεται μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις εκτός Ρωσίας να εισέλθουν στη ρωσική αγορά με υψηλότερα budgets διαφήμισης, συνυπολογίζοντας και τη διαφορά μεταξύ του ρουβλίου και των νομισμάτων άλλων χωρών.

Επομένως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις βέλτιστες τακτικές των αντίστοιχων ρωσικών επιχειρήσεων και να τις εντάξουν στη δική τους στρατηγική προβολής στη Ρωσία.

Επιπλέον, το βασικό όχημα για πληρωμένη διαφήμιση στη Ρωσία, είναι η Yandex, που καταλαμβάνει τα 2/3 του μεριδίου της αγοράς.

Στο Χρυσό Οδηγό, έχοντας διαχειριστεί πάνω από 55 διαφημιστικούς λογαριασμούς στην Yandex, διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σε κατευθύνουμε σωστά, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί την κατάλληλη στρατηγική διαφήμισης για την προώθηση της επιχείρησής σου στη Ρωσία.

Ζήτα σήμερα συνάντηση με ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο του Χρυσού Οδηγού, για να σε κατευθύνει ΔΩΡΕΑΝ για τo πώς θα προσεγγίσεις πιο αποτελεσματικά την Ρωσική αγορά 


Γλωσσάρι χρήσιμων εννοιών 

Contextual Advertising
Αυτό το είδος διαφήμισης βασίζεται σε εξειδικευμένο λογισμικό που αναλαμβάνει να ελέγξει το κείμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να τοποθετηθούν σε αυτήν διαφημίσεις σχετικές με το περιεχόμενο της. Για παράδειγμα είναι δυνατό να ελεγχθεί μια σελίδα που περιέχει αθλητικά νέα και αυτόματα να τοποθετηθούν σε αυτήν διαφημίσεις αθλητικών ειδών ή αντίστοιχων ιστοσελίδων.

Display Advertising
Είναι το είδος της διαφήμισης στο οποίο το διαφημιστικό μήνυμα επικοινωνείται οπτικά, με χρήση σταθερών ή κινούμενων εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων γραφικών

SEO – Search Engine Optimization
Τεχνικές βελτιστοποίησης που εφαρμόζονται ώστε οι μηχανές αναζήτησης να κατανοούν καλύτερα το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και να την εμφανίζουν σε αναζητήσεις, περισσότερο σχετικές με αυτό το περιεχόμενο.

Social Media Marketing
Το μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (Digital Marketing). Αφορά τις ενέργειες που κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Youtube κτλ), μέσα από τις οποίες αποσκοπούμε στην προώθηση ενός Brand ή μίας επιχείρησης (πηγή: Wikipedia).

Αναβάθμισε την Online Παρουσία σου!

Ένας εξειδικευμένος Σύμβουλος Διαφήμισης
θα αναλύσει τις ανάγκες σου και Θα σου προτείνει την κατάλληλη Στρατηγική Προώθησης
για την Επιχείρησή σου.

Ένας εξειδικευμένος Σύμβουλος Διαφήμισης θα αναλύσει τις ανάγκες σου και Θα σου προτείνει την κατάλληλη Στρατηγική Προώθησης για την Επιχείρησή σου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά Άρθρα:

Scroll to Top

Δοκίμασε τη Δύναμη του xo.gr
Καταχώρισε Δωρεάν την Επιχείρησή σου!

6,5 Εκατομμύρια Επισκέψεις
Κάθε Μήνα Αναζητούν Επιχειρήσεις σαν τη Δική σου!