Γιατί είναι σημαντικός ο διαχωρισμός του κοινού σου στην Digital Marketing στρατηγική σου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
audience analysis
Πινακας Περιεχομενων

Εισαγωγή

Το digital marketing έχει φέρει νέες μεθόδους στον τρόπο με τον οποίο το κοινό μας επικοινωνεί, αλληλοεπιδρά και αγοράζει στην εποχή μας. Με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας, οι εταιρείες πλέον εξαρτώνται, ολοένα και περισσότερο, από την ικανότητά τους να απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά και να κατανοούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Μια σημαντική πρόκληση, λοιπόν, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι ο διαχωρισμός του κοινού σε ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και συμπεριφορές.

Αναλυτικότερα, ο διαχωρισμός του κοινού στον ψηφιακό χώρο είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει στις εταιρείες να αντιληφθούν ποιοι είναι οι πελάτες τους, πώς σκέφτονται και τι είδους προϊόντα ή υπηρεσίες ψάχνουν. Έτσι, μπορούν να προσαρμόζουν την προσέγγισή τους και τις διαφημιστικές τους ενέργειες στο κατάλληλο γι’ αυτές κοινό, με εξατομικευμένες λύσεις διαφήμισης!

Συμπλήρωσε το email σου για να λαμβάνεις

Χρήσιμα Τips & Νέα για το Digital Marketing
κάθε εβδομάδα!

 

Πλεονεκτήματα για διαχωρισμό του κοινού

1.Καλύτερη κατανόηση των πελατών

Ο διαχωρισμός κοινού βοηθά μια εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα τους πελάτες της. Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης του κοινού, μια εταιρεία μπορεί να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών της. Αυτή η γνώση τής επιτρέπει να προσαρμόσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την επικοινωνία με το κοινό της, βελτιώνοντας, έτσι, την εμπειρία των πελατών και αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχίας των διαφημιστικών προσπαθειών της. 

2.Αποτελεσματικότερη επικοινωνία

 Όταν μια εταιρεία στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό, προσαρμόζει τα μηνύματά της προς αυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Κατανοώντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κοινού της, διατυπώνει μηνύματα που απευθύνονται απευθείας σε αυτό, επικοινωνώντας μαζί του με έναν τρόπο που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του!

3.Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μάρκετινγκ ενεργειών

Μια εταιρεία που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό μπορεί να επικεντρωθεί στους εν δυνάμει πελάτες της, αντί να προσπαθεί να επηρεάσει όλο το κοινό γενικά. Αυτό οδηγεί σε μείωση του δαπανηρού και χρονοβόρου μάρκετινγκ προς ένα ευρύ κοινό που μπορεί να μην είναι πιθανό να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας. Στην ουσία, ο διαχωρισμός του κοινού μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μάρκετινγκ ενεργειών.

 

Διαχωρισμός κοινού και τοπικές επιχειρήσεις

Ιδιαιτέρως στην περίπτωση των τοπικών επιχειρήσεων, ο διαχωρισμός του κοινού στο ψηφιακό μάρκετινγκ είναι σημαντικός. Οι επαγγελματίες μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της απήχησης των προϊόντων αυτών στην τοπική κοινότητα.

Μερικοί τρόποι διαχωρισμού του κοινού, στο ψηφιακό μάρκετινγκ, για τις τοπικές επιχειρήσεις αποτελούν οι παρακάτω:

Γεωγραφική στοχοποίηση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους σε άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιθώριο.

Διαδικτυακή συμπεριφορά: Οι επιχειρήσεις μπορούν να στοχεύουν το κοινό τους με βάση τις διαδικτυακές του συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις συμπεριφορές. Για παράδειγμα, μπορούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους σε άτομα που, πράγματι, φαίνεται να ενδιαφέρονται γι’ αυτά.

Κοινωνικά δίκτυα και ενδιαφέροντα: Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα, για να στοχεύσουν στο κοινό εκείνο που ενδιαφέρεται για την επιχείρησή τους. Για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο μπορεί να διαφημίσει τις υπηρεσίες του σε άτομα που εκφράζουν, στα κοινωνικά δίκτυα, ενδιαφέρον για τη γυμναστική και την υγιεινή διατροφή.

Αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά: Οι επιχειρήσεις, επίσης, μπορούν να στοχεύσουν στο κοινό τους με βάση συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, οι οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους. Αυτό τους επιτρέπει να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, όταν οι χρήστες ψάχνουν για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Τα βασικά βήματα για έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό κοινού

Ορισμός του στόχου: Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καθοριστεί ο στόχος της εκάστοτε επιχείρησης, όπως είναι η αύξηση των πωλήσεων/η βελτίωση επικοινωνίας και η εύρεση νέων πελατών. Αυτός ο στόχος θα καθορίσει την προσέγγιση στο διαχωρισμό του κοινού.

Ανάλυση της υπάρχουσας βάσης πελατών: Η επιχείρηση δύναται να εξετάσει τη βάση των πελατών της, αναλύοντας τα δεδομένα που γνωρίζει για εκείνους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως ηλικία/φύλο/τοποθεσία/ενδιαφέροντα κ.λπ. Η ανάλυση αυτή βοηθάει την επιχείρηση να γνωρίσει, σε μεγαλύτερο βαθμό, το αγοραστικό κοινό της και να το διαχωρίσει σε ομάδες -target audience στρατηγική.

Δημιουργία προφίλ κοινού: Στη συνέχεια, με πυρήνα την ανάλυση της βάσης πελατών, μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ‘’προφίλ’’ για διάφορες ομάδες κοινού, με συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως ηλικία/φύλο/ενδιαφέροντα κ.ά.

Χρήση δεδομένων και εργαλείων: Με τα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει συγκεκριμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, για να στοχεύσει στις ομάδες πελατών που έχει καθορίσει. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων καταγραφής δεδομένων, την ανάλυση αποτελεσμάτων καμπανιών μάρκετινγκ κ.λπ.

Εξατομικευμένη επικοινωνία: Με βάση το διαχωρισμό των πελατών μέσω των προαναφερθέντων εργαλείων και στρατηγικών, κάθε επιχείρηση μπορεί να προβεί σε μια πιο στοχευμένη επικοινωνία μαζί τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή εξατομικευμένων e-mail, τη στόχευση σε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα και τη δημιουργία περιεχομένου που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Τέλος, μια επιχείρηση χρειάζεται να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των καμπανιών της και να προσαρμόζει αναλόγως τις δράσεις της και την επικοινωνία με την κάθε πελατειακή ομάδα, έτσι ώστε να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα.

 

Σύνοψη

Ο διαχωρισμός του κοινού βοηθά μια εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της με πιο αποτελεσματικό τρόπο, βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών (εν δυνάμει πελατών) και αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας της εταιρείας!

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε digital marketing εργαλεία και στρατηγικές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουν την παρουσία τους και να εξελιχθούν.

Αναβάθμισε την Online Παρουσία σου!

Ένας εξειδικευμένος Σύμβουλος Διαφήμισης
θα αναλύσει τις ανάγκες σου και Θα σου προτείνει την κατάλληλη Στρατηγική Προώθησης
για την Επιχείρησή σου.

Ένας εξειδικευμένος Σύμβουλος Διαφήμισης θα αναλύσει τις ανάγκες σου και Θα σου προτείνει την κατάλληλη Στρατηγική Προώθησης για την Επιχείρησή σου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά Άρθρα:

Scroll to Top

Δοκίμασε τη Δύναμη του xo.gr
Καταχώρισε Δωρεάν την Επιχείρησή σου!

6,5 Εκατομμύρια Επισκέψεις
Κάθε Μήνα Αναζητούν Επιχειρήσεις σαν τη Δική σου!